Objednávkové schéma:

Objednávka 1 den před vyzvednutím do 14:00 = vyzvednutí během následujícího dne mezi 6:00 – 18:00.

Při objednávce s dopravou, potřebujeme mít vaši objednávku den předem do 11:00.

 

 

Kontakty na objednávky:

e-mail: info@agseafood.cz

mobilní tel.:  +420 774 499 320

 

Platba:

Je možné platit v hotovosti v naší kanceláři (7:00 – 15:00) či převodem. Nepřijímáme platební karty.

Objednávkový limit:

Zboží lze objednat pouze po kartonech. 

V případě, že Vaše objednávka nepřekročí částku 5 000 Kč bez DPH, budeme Vám nuceni účtovat manipulační poplatek ve výši 50 Kč bez DPH. Stále si zakládáme na tom, že jsme malá a flexibilní firma a dokážeme našim zákazníkům zajistit i produkty, které v našem stávajícím sortimentu nenaleznou. Pokud tomu tak je, dejte nám vědět, o co konkrétně a v jakém množství byste měli zájem!

Ceny a doprava:

Ceny máme uvedeny v našich cenících, které našim zákazníkům zasíláme aktualizované vždy jednou měsíčně. Ceny jsou standardně nastaveny na odběry po kartonech s vlastním odvozem. V případě zájmu můžeme pro klienty zajistit externí dopravu, která je účtována zvlášť. Na množství řádově 100 kg a více, či paletové odběry stanovujeme ceny individuálně.

Pokud máte zájem o zaslání naší nabídky, ozvěte se nám!

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je AG SEAFOOD, s.r.o., IČ 27622703, DIČ CZ27622703 se sídlem Za Avií 914/2, 196 00 Praha 9 – Čakovice (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou info@agseafood.cz.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III.

Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

 

Zákonný důvod

Účel

Údaje

Zdroj údajů

Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)

Plnění smlouvy

Vyřízení objednávky/poptávky

Jméno, příjmení, e-mail případně telefon, adresa v případě rozvozu

E-mailová a telefonní komunikace

Interní zaměstnanci, zaměstnanci externího skladu, případně zaměstnanci externího přepravce, externí účetní

Oprávněný zájem

Zasílání obchodních sdělení (ceníky, akční nabídky)

Jméno, příjmení, e-mail

Informace z objednávek

Interní zaměstnanci

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 20 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Zpracovatelé osobních údajů

 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje třetí straně tj. externí účetní společnosti pro potřeby zpracování účetnictví.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Uskutečněním objednávky (telefonicky nebo e-mailem) potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.